Pakkasparlamentti 2014  27.3.2014vh
1. ILMATILA; TURVALLISUUS    2. KOULUTUS; ORGANISAATIOT; SÄÄ     3. MATKAT; PURJELENTO KEHYSRIIHEN TARPEESSA?

Toisin kuin Hesarissa, Himalajakin näkyy tässä kuvassa, äärimmäisenä vasemmalla
PURJELENTÄJÄT MAAILMALLAParlamentilla oli onni saada Anssi Soila kertomaan Himalajan valloituksesta purjekoneella yhdessä Klaus Ohlmanin kanssa. 
    Matkasta on ollut juttua valtakunnan päälehteä myöten, joten riittänee tässä yhteydessä todeta lyhyesti, että seikkailu alkoi jo Berliinistä lähtiessä eikä vasta Nepalissa. 
    Alkumatkan haasteita olivat lähinnä yllätykselliset lentosäät, loppupuolella matkaa seikkailut byrokratian sokkeloissa; tosin unohtamatta vaikkapa Intian heikon ilmanlaadun aiheuttamia vaikeuksia.

   
Viimeistään kuluneen talven perusteella voidaan todeta, että suomalaiset ovat löytäneet eteläisen Afrikan purje-


Kiripotib: koneet siinä päässä, jota yleensä ei koskaan käytetä startteihin.  Kiripotib / Hannu Halonen

PURJELENTO KEHYSRIIHEN TARPEESSA?

Purjelennon tulevaisuutta keskeisempää teemaa parlamentille tuskin voi ajatel-lakaan.  Tätä aihetta sivuttiin jo viime vuonna, ja nyt siitä käytiin paitsi yksityisiä keskusteluja myös yleinen keskustelu tilaisuuden päätteeksi.
    Yleiskeskustelussa todettiin haasteet, joita purjelentoharrastuksen pitkäjän-teisyys ja vaihtoehtoisten harrastusten runsaus asettavat.  Yleisessä ilmapiirissä ja siinä, kuinka vierailijat lentokeskuk-
sissa otetaan vastaan, todettiin myös olevan parantamisen varaa.
    Toisaalta tarjolla on elinikäinen ja hyvinkin kansainvälinen harrastus, jota voi harrastaa myös ilman lupakirjaa.
    Pitäisikö myös erityisesti helpottaa harrastuksen sitä muotoa, jossa edes lentäminen ei ole välttämätöntä?  Talkoovoimille eri muodoissaan on aina käyttöä lentokeskuksissa, ja tarjoamalla jotain muuta varsinaisen lentotoiminnan sijaan nekin, jotka eivät osallistu lento-toimintaan, voisivat kokea keskukset itselleen mielekkäiksi toimintaympä-ristöiksi.


Antti Soila: käsikin sen näyttää, kuinka korkealla käytiin.

lentokohteena: parlamentissa kuultiin raportit Etelä-Afriakan Gariep Damista ja Namibian Kiripotibista ja Bitterwasserista    Namibian kohteista Bitterwasser on suositumpi ja tarjoaa ilmeisesti hieman korkeatasoisempaa palvelua, mutta
Kiripotib vetänee pitemmän korren siinä suhteessa, että keli alkaa hieman

aikaisemmin ja tehtävien suunnittelulle vaihtoehtoja on hieman enemmän.
    Yhteinen toteamus kaikista paikoista oli, että ei aivan halpaa, mutta lentotuntiin suhteutettuna ei toivottoman kallistakaan.  Etelä-Afrikka alle 3000 euron kokonais-viikkokustannuksiltaan on selvästi halvempi kuin Namibia.  Toisaalta kertomuksista jäi sellainen vaikutelma, että kelitkään eivät aivan pärjänneet Namibian jokseenkin ekstreemeille purjelentokeleille suomalaisittain ajatellen.
    Afrikan lentämisen haasteisiin ei kannata suhtautua vähätellen.  Maasto


Kaukaa katsoen maasto voi näyttää laskukelpoisel-
ta, mutta lähemmin tarkastellen tulee toisiin aatoksiin.  Etelä-Afrikka / Jukka Helminen


Nuorten saaminen mukaan on kuitenkin oleellisinta lajin tulevaisuuden kannalta.  Toimituksen kokemuksen mukaan asiaa edistää suuresti tietyn ”kriittisen massan” saavuttaminen, siis riittävän monen nuoren harrastajan kokoontuminen yhteen kerhoon ja tätä kautta edellytysten luominen yhdessä toimimiselle.  Kun tämä toteutuu, kannattaa luottaa nuoriin ja vain huolehtia siitä, että toiminnalle jätetään riittävästi elintilaa. 
    Nuorten aktiiviporukoista löytyy esi-
merkkejä paitsi järjestävästä Hyvinkään ilmailukerhosta myös ainakin Polytek-nikkojen ilmailukerhosta.
    Yksi tapa nuorten toimintaedellytysten turvaamiselle on panostaminen sosiaa-liseen mediaan, jossa kontaktit tapahtuvat nuorelta nuorelle.  Myös lajin esittelystä nuorelta nuorille on hyviä kokemuksia, vaikkapa taas Hyvinkään ilmailukerhosta.
    Tilaisuuden luonteesta riippumatta purjelentosimulaattori on osoittautunut vastustamattomaksi vetonaulaksi aivan naperoikäisillekin.  Esimerkkeinä voidaan mainita HyIK:n keikat kouluissa ja Hämeenlinnan ilmailukerhon puistota-
pahtuma.

    Moni sellainen, joka on päässyt tutus-tumaan purjelentoon simulaattorissa, voi nuoren ikänsä takia joutua odottamaan

Jukka Helminen ja Etelä-Afrikan ilmatila


saattaa kaukaa katsoen vaikuttaa kaikkialla laskukelpoiselta, mutta todellisuudessa asia on pikemminkin päinvastoin: kivet, hyönteiskeot ja muuta yllättävät esteet jättävät paikoin jäljelle vain tiet sopivina laskeutumispaikkoina.  Yleensä Afrikassa käytettävä kalusto on itsestarttaavaa, mutta jos maastoon joudutaan vaikkapa moottorin käynnistyshäiriön seurauksena, mukana on syytä olla riittävästi juotavaa, sillä paluukuljetuksen odottelussa voi mennä päiviäkin, ja aurinko paahtaa kovalla voimalla.
    Tyypillinen purjelentopäivä eteläisessä Afrikassa on alkuun yleensä taistelua ilmassa pysymisestä ja vaivalloista etenemistä, mutta kun keli alkaa, sitä riittää vielä auringonlaskun jälkeenkin.  Ja vajaan 5000 metrin pilviraja merenpinnasta tarkoittaa, että happea joutuu käyttämään ja täydentämäänkin päivittäin.Nikke ja dolce vitaa Bitterwasserissapääsyä oikeaan purjekoneeseen pitkään- kin.  Tässä on kenties yksi kynnys, jota voisi yrittää madaltaa.  Kannattanee miettiä, voisiko pääsyä purjekoneeseen aikaistaa ja voisiko siirtymistä vaikkapa lennokkiharrastuksesta lentämiseen helpottaa kerhoissa. 
    Päätöstä tulla lentokurssille olisi kenties myös mahdollista helpottaa antamalla tilaisuus osallistua koneiden huoltotoi-mintaan jo ennen kurssin käymistä.
    Käyty keskustelu tuotti tuloksia välittömästikin: lahjoittaja, joka ei halun-
nut nimeään julkisuuteen, ilmoitti sponsaa-
vansa HyIK:n tutustumiskeikkoja 5 hinauksen arvosta.  Kerhon puolesta lahjoituksen vastaanotti Nuutti Luukkonen.


Parlamentin päätteeksi oli paikallaan todeta tilaisuuden luonteen muuttuminen, pois alkuaikojen kilpailupainotteisuudesta.  Suunnitelma ensi talvelle on, että yleisparlamentti pidettäisiin jo syyspuolella talvea ja kerhojen avainhenkilöiden kokoontuminen tammikuussa.  Kuitenkin, jotta tämä toteutuisi, järjestäjän löytäminen syksyn parlamentille alkaa jo olla ajankohtainen asia.