Lentoturvallisuus 2014 YKKÖSTOLPPA 5.2.2014vh

https://sites.google.com/site/tolppagliding/ykkoestolppa/lentoturvallisuus-2014/j985p2010282.jpg
08.50 Tervetuliaiskahvit

https://sites.google.com/site/tolppagliding/ykkoestolppa/lentoturvallisuus-2014/j985p2010283ava.jpg
09.10 Seminaarin avaus; Tapio Pitkänen

https://sites.google.com/site/tolppagliding/ykkoestolppa/lentoturvallisuus-2014/j985p2010304hovkes.jpg
11.02 Jukka Hovi ja kysymys yleisöltä
Suomen ilmailuliiton ja Suomen urheilu-ilmailuopiston, ja yhteistyökumppani Trafin, turvallisuusseminaari pidettiin lauantaina 1.2. Ilmailumuseolla Vantaalla.

Näinä vähentyvien resurssien aikoina Trafi pitää yhteistyötä harrasteilmailun kanssa luontevana toimintamallina, kuten harrastusilmailun päätoimija ilmailuliittokin vastavuoroisesti Trafin kanssa.  Tämähän näkyy mm. Trafille Ilmailu-lehdestä varatusta omasta aukeamasta.
    Sellainen kysymys seminaarissa kuitenkin esitettiin, voiko tästä yhteistyöstä mahdollisesti aiheutua eturistiriitoja tai esteellisyysongelmia.  Vaikka selkeää vastausta tähän ei saatu, voisi olettaa, että toimijat itse eivät koe yhteistyötään ongelmallisena.  Kokeeko jokin kolmas osapuoli, ehkä tähän mahdollisuuteen olisi syytä tietoisesti paneutua.

    Trafi on siirtynyt ja siirtymässä entistä selkeämmin vaatimuksia esittävästä
viranomaisesta turvallisuuden kokonaisuutta ohjaavaksi toimijaksi.

 Pekka Henttu

 Ismo Aaltonen


ONNETTOMUUSTUTKINTAKESKUS ei pääsääntöisesti ole velvollinen tutkimaan ultrien onnettomuuksia, mutta tällä kertaa niissä oli sen verran yhteisiä piirteitä, että tutkintaa pidettiin perusteltuna. 
    Vaikka vuoden 2013 onnettomuuksia ei helposti yhdistä tyypilliseen purjelen-totoimintaan, purjelentäjänkään ei ole pahitteeksi herkistyä ylipainon, painopisteen hallinnan ja kallistuskulman ääressä, jotka kaikki, kasvaneen sakkausnopeuden kautta ja yhdistettynä puuskaiseen säähän, ovat vuoden 2013 onnettomuuksia yhdistäviä tekijöitä.


Onnettomuustutkinta kutsutaan paikalle, kun onnettomuus on jo tapahtunut, ja onnettomuuksien välttäminen tulevaisuudessa on sen päätavoite.  Myös TRAFIN ANALYYSITOIMINTA joko yhdessä Suomen ilmailuliiton kanssa tai erikseen, tähtää onnettomuuksien ehkäisemiseen, mutta turvallisuusraporttien, ei onnettomuustutkinnan kautta.
    Analyysitoiminnan kannalta on tärkeää, että raportteja tehdään, mutta vielä toivottavampaa olisi, että raportoijat analysoisivat itsekin tapahtumia, ja
mielellään vielä ehdottaisivat mahdollisia

ratkaisuja siihen, miten vastaavia
   KLIKKAA KUVIA SUUREMMIKSI


 

Turvallisuusjohtaminen ei kuulu, olipa kyse kaupallisesta tai harrasteilmailusta, Trafin toimenkuvaan.  Trafi pyrkii analysoimaan toimijoiden edellytyksiä huolehtia tästä turvallisuusvelvoitteestaan, ja se puuttuu asioihin, kun katsoo sen aiheelliseksi tältä kannalta katsoen. 
    Tämä lisää myös harrasteilmailun vastuuta omasta toiminnasta entisestään.  Merkittävää harrasteilmailun kannalta on sekin, että Trafin resurssien kohdistami- sessa ei-kaupalliset lennot ovat tärkeys-järjestyksessä jonon hännillä.
    Edellä olevan perusteella on luonnollista, että Trafin ilmailusta vastaava johtaja Pekka Henttu korosti kerhojen merkitystä harrasteilmailun taustatekijänä. 
    Erityisenä ajankohtaisena huolenaiheena harrasteilmailussa Trafi näkee harrastaja- ja lentotuntimäärien hiipumisen: kun lenne- tään vähemmän, taidot eivät kehity, vaan saattavat jopa taantua ajan mittaan.


 Jukka Hannola
 Antti Koskiniemi

tilanteita tulevaisuudessa voitaisiin välttää.
    Vuositasolla Trafiin tulee 6000 raporttia, mikä tarkoittaa, että raporteista on mahdollista poimia lähinnä merkittäviä turvallisuutta uhkaavia kehityssuuntia, ei niinkään yksittäisiä tapauksia.  
    Trafi julkaisee analyysinsä turvallisuus-raporteista tiedotteina, ja verkkopalvelun t
urvallisuustiedotesivulla on myös kaavake, jonka täyttämällä tiedotteet voi tilata omalle sähköpostitililleen. 

ILMATILAUUDISTUKSEN aluevarauksista ei kenties esitelty mitään varsinaisesti uutta, mutta oli mielenkiintoista kuulla, että ilmatilauudistuksen lausuntopyyntöön jätettiin n. 80 vastausta. 
    Lausuntopyynnöille on tiedossa jatkoa piankin, sillä keväällä lausuntokierrokselle on tulossa ASM-KÄSIKIRJAEHDOTUS.  Airspace managementilla tarkoitetaan tässä

yhteydessä niitä periaatteita, joilla ilmatilaa varataan päivittäisen käyttötarpeen
mukaan. 
    Kannattaa siis olla kuulolla
tässäkin asiassa ja osallistua tämän harraste-ilmailijalle tärkeän toimintaohjeen laatimisprosessiin yhtä lailla kuin ilmatilauudistukseenkin.
   
    Ilmatilauudistuksen yhteydessä toteutetaan, ei vain yleiseurooppalainen ilmatilajaon yhtenäistäminen vaan myös
tarpeellisia kansallisia muutoksia.  Muutoksia on tulossa niin Ilmailulakiin kuin erinäisiin ilmailumääräyksiinkin.
    Purjelentoalueet tulevat poistumaan, ja niiden tilalle tulee ns. pehmeäseinäisiä D-alueita, niissä tapauksissa että alue sijaitsee valvotussa ilmatilassa.  Valvomat-tomassa ilmatilassa pehmeäseinäisiä D-alueita voidaan varata vaikkapa pilvipurjelentoa varten.
    Pehmeäseinäisyydellä tarkoitetaan, että alueelle voi lentää, jos katsoo, että pystyy hallitsemaan siihen liittyvät riskitekijät.  Tämä käytäntö on ollut normaalia ICAO:n piirissä jo aikaisemmin, ja nyt sitä siis aletaan noudattaa myös Suomessa.
   
    Ilmatilauudistuksen voimaantuloon on vielä aikaa, sillä h-hetken on tarkoitus koittaa 13.11.2014.  Sitä ennen tekemistä riittää vielä muillakin kuin vain ilmatilatyöryhmällä, sillä määräysten muutoksistakin on vielä tarkoitus järjestää lausuntokierrokset. 
    Eikä skarppaaminen marraskuuhun ilmailun harrastajalta lopu: pitää opetella uudet määräykset ja tutustua lopulliseen ilmatilajakoon ja uudistuneeseen erityisilmatilakäytäntöön. 
    Purjelentäjän onneksi muutokset astuvat voimaan kauden jälkeen, joten uuteen tilanteeseen tutustumiseen on aikaa koko talvi.  Talvesta 2014-15 tulee siis toivottavasti vilkas uudelleenkoulut-tautumisperiodi ilmailukerhoissa ja purjelentäjien keskuudessa.

Suoranaista purjelentoon liittyvää asiaa tämänvuotisessa turvallisuusseminaarissa oli niukahkosti, joten Pakkasparlamentillekin jää tilaa purjelentäjän talvikalenterissa.  Käsitteleehän Parlamentti myös niitä asioita, joiden takia purjelentoa harrastetaan, eikä pääasiallisesti niitä, joita purjelennossa tulisi välttää. 
    Edellä olevaa ei pidä lukea niin, että toimitus pitäisi turvaseminaaria vähemmän tärkeänä, jos purjelentoa ei siinä nimenomaisesti käsitellä.  Suurella osalla turvallisuuteen liittyviä asioita on yleisempi merkityksensä, vaikka asiayhteys olisikin jokin muu kuin purjelento. 
    Sitäpaitsi on syytä toivoa, että sellaista vuotta ei tulekaan, jolloin purjelento on samassa määrin seminaarin pääteema kuin ultralentäminen tänä vuonna.