Huoltotoiminnasta  19.1.2014vh

1. HUOLTOTOIMINNAN PERUSTEITA    2. SÄÄDÖSPAKKI


AD
(airworhtines directive)
EASAn julkaisema lentokelpoisuustiedote
147-ORGANISAATIO
toimiluvan varainen organisaatio, joka voi antaa koulutusta Part 66:n mukaista lupakirjaa varten
LIITE II
viittaa yleensä perusasetuksen liitteeseen II, joka määrittelee muiden asioiden ohella ne ilma-alustyypit, joiden huoltoa säädellään kansallisesti
PART M
huoltotoiminnan yleiset vaatimukset

AMC
(acceptable means of compliance) sitova soveltamisohje
G-ORGANISAATIO (CAMO)
lentokelpoisuuden hallintaorganisaatio (continuous airworthiness management organisation)
LSA
EASA-kone
OSA A (Part M)
käyttäjää koskevat säädökset
OSA B (Part M)
viranomaista koskevat säädökset
ARC
(airworthiness review certificate) lentokelpoisuuden tarkastus, vuosittain tai kerran 3:ssa vuodessa
GI-ORGANISAATIO
G-organisaatio, jolla on myös lentokelpoisuuden tarkastusoikeus
MM
(maintenance manual)
huoltokäsikirja
PART 66
huoltohenkilöstöä koskevat vaatimukset
ELA 1
alle 1200 kg painava, muu kuin monimutkainen moottorikäyttöinen ilma-alus
GM
(guidance material) ohjeellinen säädös
MP
(maintenance program)
huolto-ohjelma
SB
(service bulletin)
tyyppihyväksynnän haltijan antama huoltotiedote
145-ORGANISAATIO
toimiluvan varainen organisaatio, joka voi suorittaa ilma-alusten suuret huollot
I-OIKEUDET
oikeus ilma-aluksen lentokelpoisuuden tarkastamiseen
NPA
(notice of proposed amendment) säädösehdotustiedote
 

EASAn HUOLTOTOIMINTA-ASETUS / KOMISSION ASETUS N:o 2042/2003

OsaSisältöSivu
LIITE I   Osa M
(Annex I / Part M)
HUOLTOTOIMINNAN YLEISET VAATIMUKSET

Luku A    Yleistä
Luku B    Vastuu
Luku C    Jatkuva lentokelpoisuus
Luku D    Huolto-ohjeet
Luku E    Osat
Luku F    Huolto-organisaatio
Luku G   Jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaatio
Luku H    Huoltotodiste
Luku I     Todistus lentokelpoisuudesta
 4-27

4
4
6
8
9
10
14
18
19
LIITE I  Osa M LISÄYKSET I-VIII

Lisäys I: Jatkuvaa lentokelpoisuutta koskeva sopimus
Lisäys VII: Monimutkaiset huoltotyöt
Lisäys VIII: Rajoitettu lentäjänä toimivan omistajan tekemä huolto
28-48

28
46
47
LIITE II  Osa 145Ilma-alusten ja niiden osien huoltoon oikeutettujen organisaatioiden vaatimukset49-73
LIITE III  Osa 66huoltohenkilöstön lupakirjavaatimukset  74-151
LIITE IV  Osa 147huoltohenkilöstön koulutusorganisaatioiden vaatimukset152-165


EASAn PERUSASETUS / KOMISSION ASETUS 216/2008

Määrittelee siviili-ilmailun sääntelyn yleiset periaatteet.  Se määrittelee myös mm. ne ilma-aluskategoriat, joista sääde- tään kansallisilla määräyksillä (mm. tietyt historialliset, kokeelliset ja harrasterakenteiset ilma-alukset ja ultrat), liite II

 

TYYPPIHYVÄKSYNNÄN HALTIJA

Vain esimerkin vuoksi tähän lentokonevalmistaja Schempp-Hirthin tapa lähestyä velvollisuuttaan pitää päivitettynä huolto-ohjeet ja huoltokäsikirjat ja julkaista tarvittavat huoltotiedotteet.  Huolto-ohjelmat ja huoltokäsikirjat ovat samojen juridistaloudellisten intressien alaista materiaalia kuin lentokäsikirjatkin, joten niitä ei voi julkaista tässä.

VERKKOTYÖKALUT

    ilmailuvälineiden yleiset
    huoltotoimintavaatimukset

    ilma-aluksen tekninen päiväkirja
AIR T1-2
    ilma-aluksen teknisen
    päiväkirjan ohjeet

    koe- ja harrasteilma-aluksen
    lentokelpoisuus ja huolto

    ilma-alushuoltajan kansalliset
    vaatimukset
   

Ċ
Tolppa Gliding,
28.12.2013 klo 5.52
ĉ
Tolppa Gliding,
28.12.2013 klo 5.53
ĉ
Tolppa Gliding,
28.12.2013 klo 5.55