Tekniset tarkastukset   WINGLET 27.8.2014vh

Yksi MM-tason purjelentokisojen ennakkorutiineja ovat tekniset tarkastukset.  Niissä varmistetaan, että koneet ovat sääntöjen ja luokkarajoi-tustensa mukaisessa kunnossa.
 

Tekninen tarkastus on mahdollista tehdä 15 minuutissa, jos kone tuodaan tarkastukseen tarkkaan maksimi-painoonsa kuormattuna ja asiat muuten ovat kunnossa.  Räyskälän MM-kisoissa kilpailijoille annettiin jo etukäteen tarkistuslomake, jolla näiden odotettiin ilmoittavan mittauksen kannalta oleelliset tiedot koneesta.  Tämän tarkoitus oli tehdä mittaustoimenpiteestä mahdollisimman sujuva ja rajata se lomakkeen tarkistamisen lisäksi vain siipivälin ja maksimipainon mittaamiseen.
        Vakio- ja 20 metrin luokissa vesipainolastin käyttäminen on sallittua, ja koneen kokonaispaino voi vaihdella päivittäin.  Tavanomainen ballasti-menettely on, että kone tankataan maksimipainoon ennen lentoa ja vesi tyhjennetään ennen laskeutumista.  Tästä syystä koneet punnitaan päivittäin.  Jotta päivittäinen punnitus sujuisi nopeasti, koneista määritellään jo ennakko-tarkastuksen yhteydessä  viitepainot siinä kunnossa kuin ne päivittäin tuodaan punnitukseen.


Lentokelpoisuuden lisäksi siipien kärkiväli ja kokonaispaino ovat tarkistettavista kohteista kaksi päällimmäistä, koska ne molemmat vaikuttavat niin oleellisesti koneen suorituskykyyn.  Kärkiväli lisää siiven nostovoimaa ja paino liitokykyä suurilla nopeuksilla.
        Suurimman sallitun kärkivälin ylittäminen ei ole todennäköistä, koska konevalmistajat huolehtivat rajoitusten noudattamisesta tarkkaan.  Silti se mitataan ennen kilpailua, ja koneen yksityiskohdat tallennetaan valokuvaamalla, mahdollisia myöhempiä tarkistuksia silmällä pitäen.
 


 


Kone sisään ja vaa'alle.


Tankkaus koneen maksimipainoon.

Yksityiskohtien tallentaminen kuvaamalla.


Kärkivälin mittaamista laserilla.

Ensimmäiseksi paino päätelineeltä ja kannukselta
 
 
Joko stemmaa?

Lopuksi viitepainot kuljetuskonfiguraatiossa.


Toisessa siivenkärjessä tarvitaan mittauslatta lasersäteen kohdistamiseksi.