ORGANISAATIOISTA RIIPPUMATON JA HARRASTUSPOHJAINEN PURJELENNON VERKKOLEHTI 

Lukuvihjeitä

Yleisesti ottaen verkkolehden linkit on sijoitettu kuviin, jos mahdollista.  Jos kuvassa on lehden sisäinen linkki, se vie joko suurempikokoiseen kuvaan tai tekstimateriaaliin toisaalla.  Lehden ulkopuoliset linkit vaihtelevat kohteen mukaan. 

Muuten lehden rakenne on jokseenkin tavanomainen, navigointi ylhäältä. 

Vastuu ja copyright

Riippumaton ja harrastuspohjainen purjelentoon ja purjelentoharrastukseen liittyviin asioihin keskittyvä verkkolehti.

Tolppa Gliding ei ole vastuussa siihen kirjoitettujen artikkelien tai muun materiaalin tietosisällön oikeellisuudesta, ei myöskään siitä kolmansien osapuolien tuottaman materiaalin tietosisällön oikeellisuudesta, johon Tolppa Glidingissa mahdollisesti viitataan.  Tolppa Glidingissa olevan materiaalin ja tietosisällön hyödyntäminen tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla.


Tolppa Glidingiin luovutetut tekstit, kuvat ja muu materiaali ovat Tolppa Glidingin käytettävissä vain siinä muodossa kuin ne verkkolehdessä esiintyvät.  Materiaalin luovuttajan tulee olla materiaalia luovutettaessaan myös sen oikeudenhaltija.

Tolppa Glidingissa olevat artikkelit, kuvat ja muu materiaali ovat Tolppa Glidingin omaisuutta.  Niiden jatkokäyttöön vaaditaan Tolppa Glidingin kirjallinen lupa.

Toimitus

Vastaava toimittaja
Visa Hietalahti

Toimituksen sähköpostiosoite